การทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียน
ในการเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระบบรับสมัครทดสอบฯ ออนไลน์ ***วันเวลายื่นสมัครผ่านระบบ***
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 เดือน ก.ย. 2565 8:00 น.
ถึงวันศุกร์ ที่ 14 เดือน ต.ค. 2565 23:59 น.
VDO การเข้าใช้งาน คู่มือการเข้าใช้งาน คำถามที่พบบ่อย